“Chí Mạng” Hay “Trí mạng” Là Từ Đúng Chính Tả?

“Chí mạng” hay “trí mạng” từ nào là từ đúng chính tả? Việc sai lầm giữa “ch” và “tr” chắc đã không quá mới lạ với nhiều người trong cuộc sống. Một trong những cặp cụm từ hay gây nhầm lẫn nhất phải nhắc đến “chí mạng” và “trí mạng”. Các bạn cùng tham khảo cách phân biệt […]

Xem thêm

“Giàn Giụa” Hay “Dàn Dụa” Là Từ Dúng Chính Tả?

“Giàn giụa” hay “dàn dụa” từ nào là từ đúng chính tả? Việc sai lầm giữa “d” và “gi” chắc đã không quá mới lạ với nhiều người trong cuộc sống. Một trong những cặp cụm từ hay gây nhầm lẫn nhất phải nhắc đến “giàn giụa” và “dàn dụa”. Các bạn cùng tham khảo cách phân biệt […]

Xem thêm

“Hạch Toán” Hay “Hoạch Toán” Là Từ Đúng Chính Tả?

“Hạch toán” hay “hoạch toán” từ nào là từ đúng chính tả? Việc sai lầm giữa những từ đồng âm chắc đã không quá mới lạ với nhiều người trong cuộc sống. Một trong những cặp cụm từ hay gây nhầm lẫn nhất phải nhắc đến “hạch toán” và “hoạch toán”. Các bạn cùng tham khảo cách phân […]

Xem thêm

“Bánh Chưng” Hay “Bánh Trưng” Là Từ Đúng Chính Tả?

“Bánh chưng” hay “bánh trưng” từ nào là từ đúng chính tả? Việc phát âm sai lầm giữa âm “ch” và âm “tr” chắc đã không quá mới lạ với nhiều người trong cuộc sống. Một trong những cặp cụm từ hay gây nhầm lẫn nhất phải nhắc đến “bánh chưng” và “bánh trưng”. Các bạn cùng […]

Xem thêm

“Sáng Trưng” Hay “Sáng Chưng” Là Từ Đúng Chính Tả?

“Sáng trưng” hay “sáng chưng” từ nào là từ đúng chính tả? Việc phát âm nhầm lẫn giữa âm “ch” và âm “tr” chắc đã không quá mới lạ với nhiều người trong cuộc sống. Một trong những cặp cụm từ hay gây nhầm lẫn nhất phải nhắc đến “sáng trưng” và “sáng chưng”. Các bạn […]

Xem thêm

“Tựu Chung” Hay “Tựu Trung” Là Từ Đúng Chính Tả?

“Tựu chung” hay “tựu trung” từ nào là từ đúng chính tả? Việc phát âm nhầm lẫn giữa âm “tr” và âm “ch” chắc đã không quá mới lạ với nhiều người trong cuộc sống. Một trong những cặp cụm từ hay gây nhầm lẫn nhất phải nhắc đến “tựu chung” và “tựu trung”. Các […]

Xem thêm

“Con Dòi” Hay “Con Giòi” Là Từ Đúng Chính Tả?

“Con dòi” hay “con giòi” từ nào là từ đúng chính tả? Việc phát âm nhầm lẫn giữa âm “d” và âm “gi” chắc đã không quá mới lạ với nhiều người trong cuộc sống. Một trong những cặp cụm từ hay gây nhầm lẫn nhất phải nhắc đến “con dòi” và “con giòi”. Các bạn cùng tham khảo cách phân biệt “con […]

Xem thêm

“Liệt Vị” Hay “Việt Vị” Là Từ Đúng Chính Tả?

“Liệt vị” hay “Việt vị” từ nào là từ đúng chính tả? Việc phát âm nhầm lẫn giữa những từ đồng âm chắc đã không quá mới lạ với nhiều người trong cuộc sống. Một trong những cặp cụm từ hay gây nhầm lẫn nhất phải nhắc đến “liệt vị” và “việt vị”. Các bạn cùng tham khảo cách phân biệt “liệt vị” và […]

Xem thêm

“Kìm Chế” Hay “Kiềm Chế” Là Từ Đúng Chính Tả?

“Kìm chế” và “kiềm chế” từ nào là từ đúng chính tả? Việc phát âm nhầm lẫn giữa những từ đồng âm chắc hẳn không quá mới lạ với nhiều người trong cuộc sống. Một trong những cặp cụm từ hay gây nhầm lẫn nhất phải nhắc đến “kìm chế” và “kiềm chế”. Các bạn cùng tham khảo cách phân biệt “kìm chế” và “kiềm […]

Xem thêm

“Khinh Suất” Hay “Khinh Xuất” Là Từ Đúng Chính Tả?

“Khinh suất” hay “khinh xuất” từ nào là từ đúng chính tả? Việc phát âm sai giữa những từ gần giống nhau chắc hẳn không quá mới lạ với nhiều người trong cuộc sống. Một trong những cặp cụm từ hay gây nhầm lẫn nhất phải nhắc đến “khinh suất” và “khinh xuất”. Các bạn cùng tham khảo cách phân biệt “khinh suất” và […]

Xem thêm