DVHT là gì? Tên viết tắt của cụm từ này là gì và nó có ý nghĩa như thế nào trong tiếng Việt? Chúng ta cùng tìm hiểu qua bài viết này

ĐVHT là gì ?

ĐVHT  viết tắt của từ “Đơn vị học trình

Đơn vị học trình tiếng anh là teaching unit. Đơn vị học trình và học phần trung cấp chuyên nghiệp được quy định tại Điều 3 Quy chế đào tạo trung cấp chuyên nghiệp ban hành kèm theo Thông tư 22/2014/TT-BGDĐT về Quy chế đào tạo trung cấp chuyên nghiệp do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

1 đơn vị học trình bằng bao nhiêu tiết ?

Đơn vị học trình được sử dụng để tính khối lượng học tập của sinh viên. Một đơn vị học trình được quy định bằng 15 tiết học lý thuyết; bằng 30-45 tiết thực hành, thí nghiệm hay thảo luận; bằng 45-90 giờ thực tập tại cơ sở; hoặc bằng 45-60 giờ làm tiểu luận, đồ án, khoá luận tốt nghiệp. Đối với những học phần lý thuyết hoặc thực hành, thí nghiệm, để tiếp thu được một đơn vị học trình sinh viên phải dành ít nhất 15 giờ chuẩn bị cá nhân. Hiệu trưởng các trường quy định cụ thể số tiết, số giờ đối với từng học phần cho phù hợp với đặc điểm của trường mình.

Bài viết giúp bạn hiểu chi tiết về từ viết tắt ĐVHT và ý nghĩa đơn vị học trình gồm bao nhiêu tiết. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc bạn có thể để bình luận cho chúng tôi biết nhé

Có Thể Bạn Quan Tâm:  Đã Bao Nhiêu Ngày Kể Từ - Đếm Thời Gian Trôi Qua Online

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *