Câu hỏi: Cấu trúc ARN khác với ADN ở

Các đáp án:

A. Chỉ có 1 mạch
B. Đường ribo (C5H10O5)
C. Tất cả các ý đều đúng
D. Đơn phân là A, U, G, X

Đáp án chính xác: C. Tất cả các ý đều đúng

Giải thích:

Sau khi so sánh DNA và RNA, các nhà khoa học đã tìm thấy sự khác biệt về cấu trúc và chức năng giữa DNA và RNA sau đây:

Về cấu trúc

ADN

 • DNA là một chuỗi xoắn kép được tạo thành từ hai sợi polynucleotide xoắn từ trái sang phải quanh một trục. Hai sợi DNA chạy song song ngược chiều nhau.
 • Phân tử DNA ngày càng lớn hơn phân tử RNA.
 • Có 4 loại monome chính: A, T, G và X.
 • Liên kết sợi đơn: Do liên kết cộng hóa trị giữa photphat của một nucleotit và đường C5 của nucleotit kế tiếp.
 • Liên kết giữa hai sợi đơn: do liên kết ngang (liên kết hydro) giữa một cặp bazơ nitrat đối nhau theo nguyên tắc bổ sung.

ARN

 • RNA có cấu trúc sợi đơn và có thể thẳng hoặc xoắn.
 • Ribonucleotide liên kết với nhau bằng liên kết cộng hóa trị. Sự liên kết giữa H3PO4 của một ribonucleotit và đường C5H10O5 của ribonucleotit tiếp theo tạo thành chuỗi polynucleotit.
 • Kích thước của RNA ngắn hơn nhiều so với kích thước của DNA.
 • Có 4 loại monome chính: A, U, G và X.
 • Có ba loại RNA: mRNA, rRNA và tRNA. Mỗi loại có một chức năng riêng.
Có Thể Bạn Quan Tâm:  Top +16 Bài Văn Thuyết Minh Về Kính Đeo Mắt Ngắn Gọn Nhất

Về chức năng

ADN

 • DNA là một đại phân tử với các đặc tính khác nhau và cụ thể. Vì vậy, DNA là cơ sở hình thành sự khác biệt giữa các sinh vật. DNA có khả năng bảo quản, lưu trữ và truyền thông tin di truyền về cấu trúc và tổng số protein của mỗi sinh vật.
 • Do đó, DNA quyết định các đặc tính của một sinh vật. Khi ADN bị đột biến, kiểu hình của sinh vật sẽ thay đổi.
 • Ngoài ra, DNA còn có các chức năng tái tạo và phiên mã.

ARN

 • mRNA (RNA thông tin): Chuyển thông tin di truyền từ DNA (gen cấu trúc) đến ribosome.
 • tRNA (RNA vận chuyển): Vận chuyển AA tương ứng đến ribosome (nơi tổng hợp protein).
 • rRNA (ribosome RNA): Các thành phần tạo nên ribosome.
 • RNA có chức năng truyền thông tin di truyền cho DNA, do mRNA thực hiện. Các axit amin sẽ được ARN vận chuyển đến nơi tổng hợp và dịch mã protein.

Sau khi dịch mã hoàn tất, mRNA biến mất. Do đó, ARN không ảnh hưởng đến sự biểu hiện kiểu hình của sinh vật. RNA không có chức năng tái tạo và phiên mã như DNA.

Điểm giống nhau giữa DNA và RNA

 • Cả hai đều là đại phân tử có cấu trúc đa phân tử và các đơn phân là nucleotit.
 • Nó bao gồm 5 nguyên tố hóa học: C, H, O, N và P.
 • Cả hai đều có kích thước và trọng lượng rất lớn.
 • Trong cùng một cấu trúc, có các đơn phân nucleotit A, G, X liên kết với nhau bằng liên kết cộng hóa trị.
 • Cả hai đại phân tử này đều có dạng xoắn và xảy ra trong pha giữa các nhiễm sắc thể của hạt nhân.
 • Cả hai đều có chức năng tổng hợp protein để truyền thông tin di truyền.
Có Thể Bạn Quan Tâm:  Top +15 Bài Văn Thuyết Minh Về Cây Bút Bi Lớp 8 Ngắn Gọn Hay Nhất

Tổng kết: Cấu trúc ARN khác với ADN ở ARN Chỉ có 1 mạch có cấu trúc đơn phân là A, U, G, X và có đường ribo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *