Câu hỏi: Cuộn cảm chặn được dòng điện cao tần là do

Các đáp án:

A. hiện tượng cảm ứng điện từ.
B. tần số dòng điện lớn.
C. điện áp đặt vào lớn.
D. dòng điện qua cuộn cảm lớn.

Đáp án chính xác: C. điện áp đặt vào lớn

Giải thích:

Cuộn cảm (hoặc cuộn dây từ, cuộn cảm) là một thiết bị điện tử thụ động được sử dụng để lưu trữ từ trường. Thiết bị gồm một cuộn dây quấn trên lõi sắt nhiều vòng. Lõi bên trong của dây dẫn có thể là không khí hoặc vật liệu từ tính.

Khi dòng điện chạy qua nó, một từ trường được tạo ra. Từ trường này sinh ra cảm ứng để chống lại sự thay đổi dòng điện trong cuộn dây. Một cuộn cảm có độ tự cảm (hoặc điện dung) L được đo bằng Henry (H).

Cuộn cảm chặn dòng điện cao tần và cho dòng điện một chiều chạy qua vì: Khi dòng điện một chiều chạy qua cuộn cảm, bây giờ chúng ta có thể hình dung dòng điện chạy qua một dây dẫn kim loại có điện trở nhỏ. Nếu điện trở nhỏ, dòng điện một chiều có thể đi qua dễ dàng.

Và nếu cho dòng điện xoay chiều đi qua cuộn cảm thì cuộn cảm có cảm kháng. Độ tự cảm là đại lượng đặc trưng cho cảm kháng của cuộn dây đối với dòng điện xoay chiều, ta có công thức sau:

ZL = 2πfL

Có Thể Bạn Quan Tâm:  Khoa Học Thư Viện Là Ngành Gì? ⚡️ Cơ Hội Việc Làm Của Thư Viện Học

Trong đó ta có:

  • ZL là cảm kháng, với đơn vị là Ω.
  • f là tần số của dòng điện, với đơn vị là Hz.
  • L là hệ số tự cảm cuộn dây, đơn vị là Henry (H).

Cuộn cảm chặn dòng điện tần số cao vì những lý do sau:

Theo công thức độ tự cảm của cuộn cảm trên, ta có: ZL = 2πfL.

Nếu đó là tần số của dòng điện một chiều chạy qua (f = 0Hz) thì bây giờ ZL = 0Ω. Cuộn cảm không chặn dòng điện một chiều.

Nếu dòng điện tần số cao chạy qua, tần số f sẽ lớn, do đó ZL cũng sẽ lớn. Do đó, cuộn cảm chặn dòng điện tần số cao đi qua.

Tổng kết: Cuộn cảm chặn được dòng điện cao tần là do điện áp đặt vào lớn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *