Câu hỏi: Đặc điểm chung của tế bào nhân thực

Các đáp án:

A. Có thành tế bào.
B. Có chất tế bào.
C. Có màng nhân bao bọc vật chất di truyền.
D. Có lục lạp.

Đáp án chính xác: C. Có màng nhân bao bọc vật chất di truyền.

Giải thích:

Đặc điểm chung của tế bào nhân thực:

  • Kích thước lớn, cấu trúc phức tạp.
  • Có nhân và màng nhân bao bọc.
  • Có hệ thống màng chia tế bào chất thành các xoang riêng biệt.
  • Các bào quan đều có màng bao bọc.

Tổng kết: Đặc điểm chung của tế bào nhân thực là Có màng nhân bao bọc vật chất di truyền.

Có Thể Bạn Quan Tâm:  Ai Phát Minh Ra Bài Tập Về Nhà Đầu Tiên Trên Thế Giới?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *