Câu hỏi: Quy ước chiều dòng điện là

Các đáp án:

A. Chiều dịch chuyển của các ion.
B. Chiều dịch chuyển của các electron.
C. Chiều dịch chuyển của các điện tích dương.
D. Chiều dịch chuyển của các ion âm.

Đáp án chính xác: C. Chiều dịch chuyển của các điện tích dương.

Giải thích:

Dòng điện là sự chuyển dời có hướng của các hạt mang điện. Trong mạch điện, dòng điện được tạo ra do sự chuyển động của các electron dọc theo chiều dài của vật dẫn, và hạt tải điện cũng có thể là ion hoặc chất điện phân. Các êlectron chuyển động và có hướng theo chiều của dây dẫn đi qua các thiết bị tiêu thụ điện năng để đáp ứng nhu cầu của con người.

Từ định nghĩa trên ta xác định được chiều của cực dương và cực âm và thống nhất được chiều dòng điện là dựa vào vị trí của điện tích dương thay vì điện tích âm.

Khi các electron thực sự di chuyển theo một hướng trong pin, dòng điện chạy theo hướng ngược lại. Dòng điện chạy theo hướng ngược lại với dòng của các hạt mang điện tích âm, chẳng hạn như các electron trong kim loại, và dòng điện chạy cùng chiều với các hạt mang điện tích dương.

Chiều dòng điện bình thường:

  • Chiều chung của dòng điện Dòng điện chạy từ cực dương qua dây dẫn đến thiết bị điện rồi đến cực âm của nguồn điện.
  • Electron trong kim loại là dòng chuyển động có hướng của các êlectron tự do từ cực âm đến cực dương của nguồn điện. Về chiều pháp tuyến của dòng điện, chiều chuyển dời của các êlectron tự do trong kim loại là ngược lại.
Có Thể Bạn Quan Tâm:  Top +15 Bài Văn Phân Tích Nhân Vật Huấn Cao Ngắn Gọn Hay Nhất

Dòng điện chạy trong các mạch điện trong gia đình là dòng điện xoay chiều.

Dòng điện có hướng không đổi được cung cấp bởi pin và bộ tích điện được gọi là dòng điện một chiều.

Cường độ dòng điện là chỉ số đo cường độ dòng điện bằng ampe kế. Mỗi nguồn điện có một cường độ dòng điện khác nhau, được đo bằng ampe.

Tổng kết: Quy ước chiều dòng điện là Chiều dịch chuyển của các điện tích dương.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *