Thông Tin Profile Sumin – Thành Viên Nhóm Nhạc STAYC

Sumin là ai? Bạn đang quan tâm thông tin tiểu sử của Sumin? Hãy cùng theo dõi bài viết này chúng tôi sẽ giải đáp tất cả Profile Sumin chi tiết nhất Sumin là ai? Sumin (수민) tên thật là Bae Su Min (배수민) sinh ngày 13 tháng 3 năm 2001. Cô là thành viên […]

Xem thêm

Thông Tin Profile Isa – Thành Viên Nhóm Nhạc STAYC

Isa là ai? Bạn đang quan tâm thông tin tiểu sử của Isa? Hãy cùng theo dõi bài viết này chúng tôi sẽ giải đáp tất cả Profile Isa chi tiết nhất Isa là ai? Isa (아이사) tên thật là Lee Chae Young (이채영) sinh ngày 23 tháng 1 năm 2002. Cô là thành viên […]

Xem thêm

Thông Tin Profile Yoon – Thành Viên Nhóm Nhạc STAYC

Yoon là ai? Bạn đang quan tâm thông tin tiểu sử của Yoon? Hãy cùng theo dõi bài viết này chúng tôi sẽ giải đáp tất cả Profile Yoon chi tiết nhất Yoon là ai? Yoon (세은) tên thật là Sim Ja Yun (심자윤) sinh ngày 14 tháng 4 năm 2004. Cô là thành viên […]

Xem thêm

Thông Tin Profile Sieun – Thành Viên Nhóm Nhạc STAYC

Sieun là ai? Bạn đang quan tâm thông tin tiểu sử của Sieun? Hãy cùng theo dõi bài viết này chúng tôi sẽ giải đáp tất cả Profile Sieun chi tiết nhất Sieun là ai? Sieun (시은) tên thật là Park Si Eun (박시은) sinh ngày 1 tháng 8 năm 2001. Cô là thành viên […]

Xem thêm

Thông Tin Profile Seeun – Thành Viên Nhóm Nhạc STAYC

Seeun là ai? Bạn đang quan tâm thông tin tiểu sử của Seeun? Hãy cùng theo dõi bài viết này chúng tôi sẽ giải đáp tất cả Profile Seeun chi tiết nhất Seeun là ai? Seeun (세은) tên thật là Yoon Se Eun (윤세은) sinh ngày 14 tháng 6 năm 2003. Cô là thành viên […]

Xem thêm

Thông Tin Profile Thành Viên Nhóm Nhạc TXT Chi Tiết Nhất

TXT gồm những ai? Bạn đang quan tâm thông tin tiểu sử của Nhóm Nhạc TXT? Hãy cùng theo dõi bài viết này chúng tôi sẽ giải đáp tất cả Profile Thành Viên TXT chi tiết nhất Thông tin về nhóm nhạc TXT TXT (투모로우바이투게더) còn gọi là TOMORROW X TOGETHER là nhóm nhạc nam […]

Xem thêm

Thông Tin Profile Yeonjun – Thành Viên Nhóm Nhạc TXT

Yeonjun là ai? Bạn đang quan tâm thông tin tiểu sử của Yeonjun? Hãy cùng theo dõi bài viết này chúng tôi sẽ giải đáp tất cả Profile Yeonjun chi tiết nhất Yeonjun là ai? Choi Yeon Jun (Hangul: 최연준, Hanja: 崔然竣, Hán-Việt: Thôi Nhiên Thuân, sinh ngày 13 tháng 9 năm 1999), thường được […]

Xem thêm

Thông Tin Profile Choi Soo-bin – Thành Viên Nhóm Nhạc TXT

Choi Soo-bin là ai? Bạn đang quan tâm thông tin tiểu sử của Choi Soo-bin? Hãy cùng theo dõi bài viết này chúng tôi sẽ giải đáp tất cả Profile Choi Soo-bin chi tiết nhất Choi Soo-bin là ai? Choi Soo-bin (Hangul: 최수빈, Hanja: 崔秀彬, Hán-Việt: Thôi Tú Bân, sinh ngày 5 tháng 12 năm […]

Xem thêm

Thông Tin Profile Huening Kai – Thành Viên Nhóm Nhạc TXT

Huening Kai là ai? Bạn đang quan tâm thông tin tiểu sử của Huening Kai? Hãy cùng theo dõi bài viết này chúng tôi sẽ giải đáp tất cả Profile Huening Kai chi tiết nhất Huening Kai là ai? Kai Kamal Huening, tên tiếng Hàn là Jung Kai (Hangul: 정카이, Hanja: 休宁凯, Hán-Việt: Trịnh Khải, […]

Xem thêm