Phụ cấp kiêm nhiệm áp dụng cho những nhân sự vừa làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ vừa giữ hai hay nhiều chức vụ khác. Cùng tìm hiểu chi tiết hơn những quy định về phụ cấp kiêm nhiệm hiện nay nhé!

Phụ cấp kiêm nhiệm là gì?

Phụ cấp kiêm nhiệm (sau đây viết tắt là PCKN) được hiểu là khoản phụ cấp để công chức lãnh đạo nâng một hoặc nhiều chức vụ lãnh đạo cùng một lúc ở cơ quan, đơn vị khác.

Điều kiện và nguyên tắc hưởng phụ cấp kiêm nhiệm

1. Cán bộ, công chức, viên chức kiêm nhiệm chức danh lãnh đạo đứng đầu cơ quan, đơn vị khác được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm khi có đủ hai điều kiện sau:

  • Ðang giữ chức danh lãnh đạo (bầu cử hoặc bổ nhiệm) ở một cơ quan, đơn vị.
  • Ðược cấp có thẩm quyền phê chuẩn kết quả bầu cử hoặc quyết định bổ nhiệm kiêm nhiệm giữ một hoặc nhiều chức danh lãnh đạo đứng đầu cơ quan, đơn vị khác mà chức danh lãnh đạo đứng đầu ở cơ quan, đơn vị khác này theo cơ cấu tổ chức bộ máy được bố trí biên chế chuyên trách người đứng đầu những hoạt động kiêm nhiệm.

2. Người kiêm nhiệm một hoặc nhiều chức danh lãnh đạo đứng đầu cơ quan, đơn vị khác chỉ hưởng một mức phụ cấp kiêm nhiệm trong suốt thời gian giữ một hoặc nhiều chức danh lãnh đạo. Khi thôi kiêm nhiệm chức danh lãnh đạo đứng đầu cơ quan, đơn vị khác thì thôi hưởng phụ cấp kiêm nhiệm sau tháng giữ chức danh lãnh đạo kiêm nhiệm.

Có Thể Bạn Quan Tâm:  Mặt Trời Mọc Hướng Nào & Lặn Hướng Nào? 99% Bạn Không Biết

Phụ cấp kiêm nhiệm chức danh lãnh đạo đứng đầu cơ quan, đơn vị khác được tính bằng 10% mức lương chức vụ hoặc mức lương chuyên môn, nghiệp vụ cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) hiện hưởng của người giữ chức danh lãnh đạo kiêm nhiệm.

Cách tính và trả phụ cấp kiêm nhiệm

Căn cứ theo quy định tại Thông tư số 78/2005/TT-BNV ngày 10/8/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp kiêm nhiệm đối với cán bộ, công chức, viên chức kiêm nhiệm chức danh lãnh đạo đứng đầu cơ quan, đơn vị khác quy định mức tính 10% là mức phụ cấp kiêm nhiệm mức lương hiện hưởng cộng các loại phụ cấp khác như phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung. Còn mức lương hiện hưởng có thể là mức lương chức vụ hoặc mức lương chuyên môn, nghiệp vụ.

Cách tính trả phụ cấp được áp dụng theo công thức:

Mức tiền phụ cấp kiêm nhiệm = Hệ số lương chức vụ hoặc hệ số lương chuyên môn, nghiệp vụ + hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung x Mức lương tối thiểu chung x 10%.

Áp dụng từ tháng được giữ chức danh lãnh đạo kiêm nhiệm đứng đầu cơ quan, đơn vị khác, trả cùng kỳ lương hàng tháng và loại ra ngoài khi tính hưởng chế độ bảo hiểm xã hội.

Ví dụ: Trong 1 cơ quan có 5 phòng chuyên môn nghiệp vụ, cán bộ Nguyễn Văn B đã giữ chức vụ là phó trưởng phòng của 1 phòng X. Bây giờ được bầu cử thêm 1 chức vụ trưởng phòng Y khác thì sẽ không được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm. Bởi vì, trong một cơ quan, đơn vị có 5 phòng chuyên môn nghiệp vụ, cán bộ Nguyễn Văn B đã giữ chức vụ là phó trưởng thường trực 1 phòng, nay cán bộ Nguyễn Văn B này được đơn vị bầu cử thêm 1 chức vụ trưởng phòng khác trong chính cơ quan đó. Căn cứ theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 204/2004/NĐ-CP, để anh Nguyễn Văn B được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm thì anh B phải rơi vào trường hợp được bổ nhiệm hoặc được bầu cử giữ hai chức danh lãnh đạo khác nhau tại hai cơ quan, đơn vị khác nhau mà cơ quan, đơn vị đó được bố trí biên chế chuyên trách người đứng đầu thì sẽ được hưởng thêm phụ cấp kiêm nhiệm.

Bài viết trên đây là những thông tin liên quan đến phụ cấp kiêm nhiệm.Chúng tôi mong rằng sau khi đọc bài viết mong rằng bạn sẽ hiểu rõ hơn về cách tính trả của phụ cấp kiêm nhiệm.

Có Thể Bạn Quan Tâm:  【Hướng Dẫn】+5 Cách Dạy Bơi Cho Trẻ An Toàn & Đúng Chuẩn Nhất

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *