Kiểm soát nội bộ là một trong những chức năng trong kinh doanh của các công ty nhằm mục đích giảm thiểu các gian lận xảy ra trong các hoạt động tài chính, nhân sự, sản xuất, kinh doanh,.. tại doanh nghiệp. Để tìm hiểu sâu hơn về thế nào là kiểm soát nội bộ và kiểm soát nội bộ có phải là một kỹ năng cần thiết hay không, mời bạn tham khảo bài viết dưới đây của chúng tôi nhé!

Kiểm soát nội bộ là gì?

Kiểm soát nội bộ, tiếng Anh là Internal Control, là việc thiết lập một hệ thống các quy chế, thủ tục, quy trình (về tài chính, quản lí, nhân sự, kinh doanh, sản xuất…) nhằm mục đích nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp thông qua kiểm soát rủi ro, giảm lãng phí thất thoát; đồng thời nâng cao sự minh bạch, tin cậy của các báo cáo tài chính và đảm bảo việc tuân thủ đúng pháp luật hiện hành và nội quy của tổ chức.

Có Thể Bạn Quan Tâm:  Hệ Số Lương Cơ Bản Là Gì? Bảng Hệ Số Lương Cơ Bản Hiện Nay

Nhiệm vụ của kiểm soát nội bộ là gì?

 • Ngăn ngừa sai phạm trong quy trình xử lý nghiệp vụ.
 • Phát hiện và sửa chữa kịp thời những sai phạm trong xử lý nghiệp vụ giúp cho doanh nghiệp tránh khỏi thất thoát tài sản.
 • Giúp cho doanh nghiệp thực hiện được chính sách đường lối kinh doanh.
 • Đảm bảo an toàn tài sản cho doanh nghiệp.

Những kiến thức và kỹ năng nào cần có đối với một nhân viên Kiểm soát nội bộ?

Kiến thức về kiểm soát nội bộ

 • Đánh giá tính hiệu quả của kiểm soát trong hệ thống kinh doanh.
 • Xây dựng môi trường hỗ trợ kiểm soát kinh doanh.
 • Xác định đo lường & quản lý rủi ro.
 • Đánh giá rủi ro.
 • Am hiểu và rà soát thực tế quản trị của tổ chức/doanh nghiệp.
 • Sử dụng khung COSO để đánh giá sự phù hợp của kiểm soát nội bộ.

Kỹ năng Kiểm soát nội bộ

 • Xây dựng được sơ đồ kiểm soát nội bộ.
 • Nắm được các quy trình xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ.
 • Nắm được các mô hình được sử dụng để xác định các nguy cơ và đánh giá mức độ rủi ro.

Mục tiêu của Kiểm soát nội bộ

 • Xác lập / hỗ trợ thiết lập công cụ quản lý nghiệp vụ đối với tất cả các hoạt động của từng cá nhân, phòng ban bộ phận trong toàn doanh nghiệp.
 • Là hướng dẫn, là căn cứ làm cơ sở cho việc xây dựng các tài liệu phục vụ công tác quản lý điều hành các hoạt động trong toàn doanh nghiệp.
 • Xây dựng các công cụ để làm căn cứ để tiến hành các thủ tục Kiểm soát nội bộ, căn cứ đánh giá tính tuân thủ, trung thực, đúng đắn trong công tác quản lý điều hành các hoạt động của doanh nghiệp.
Có Thể Bạn Quan Tâm:  Độ Ẩm Không Khí Bao Nhiêu Là Tốt? Cách Giảm Độ Ẩm Không Khí

Đối tượng và phạm vi điều chỉnh của Kiểm soát nội bộ

Chính sách kiểm soát nội bộ được áp dụng đối với tất cả các đối tượng là cá nhân, tổ chức, tất cả các nguồn vốn, tài sản thuộc doanh nghiệp.

Chính sách kiểm soát nội bộ được áp dụng thống nhất trong toàn bộ tập đoàn và các công ty thành viên theo tiêu chí linh động và phù hợp với đặc thù quản lý điều hành sản xuất kinh doanh của từng bộ phận, đơn vị, công ty thành viên của doanh nghiệp.

Làm thế nào để có thể Kiểm soát nội bộ tốt?

 • Thường xuyên trao đổi thông tin cập nhật, nhắc nhở về các chính sách và thủ tục cho nhân viên thông qua mail, tổ chức họp định kỳ.
 • Định kỳ đánh giá rủi ro và mức độ kiểm soát nội bộ cần thiết để bảo vệ tài sản và những hồ sơ liên quan đến rủi ro đó.
 • Ban Giám đốc chịu trách nhiệm rằng tất cả các nhân viên đều quen thuộc với các chính sách và những thay đổi đó.

Kỹ năng Kiểm soát nội bộ là vô cùng cần thiết cho tất cả những người làm công tác quản lý, giúp phát hiện và hạn chế các sự cố, nâng cao năng lực quản lý các cá nhân và năng lực cạnh tranh của các công ty. Đây cũng chính là lý do mà kiểm soát nội bộ là một quy trình không thể thiếu ở mỗi doanh nghiệp.

Có Thể Bạn Quan Tâm:  Về More Là Gì? Ý Nghĩa & Nguồn Gốc Của Về Mo Hay Về More

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *